ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 4,356

ดอยแม่สลอง

ดอยแม่สลอง

ดอยแม่สลอง เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย อดีตเป็นชุมชนของชาวจีนยูนนาน(จีนฮ่อ) มีพื้นที่ที่มีการปลูกชาที่ดีที่สุดของประเทศและมีซากุระหรือนางพญาเสือโคร่งมีดอกช่วงช่วงต้นเดือนมกราคม-ปลายเดือนมีนาคม

ฤดูท่องเที่ยวชมดอกซากุระบาน คือ เดือน ม.ค.-มี.ค. ของทุกปี

อนุสรณ์สถานอดีตทหารจีนคณะชาติเปิดให้บริการ : ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8.00-17.00น. ค่าเข้าชม - คนไทย30บาท/คน ชาวต่างชาติ 50บาท/คน


ดอยแม่สลอง

บรรยากาศรอบๆ ดอยแม่สลอง

ร้านขายชาจีนที่ดอยแม่สลอง

ดอยแม่สลอง

ดอยแม่สลอง

ดอยแม่สลองนอก ไร่ชา 101

ไร่ชาบนดอยแม่สลอง

ดอกซากุระ สามารถมาชมดอกซากุระบานได้ตั้งแต่เดือนมกราคม - มีนาคม ของทุกๆ ปี

พระบรมธาตุศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี

ดอยแม่สลอง

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --