ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,283

อ่างเก็บน้ำป่ากล้วย

อ่างเก็บน้ำป่ากล้วย

ตั่งอยู่ริมทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1149 ห่างจากจุดชมวิว กม.ที่ 12 ประมาณ 2 กม. อ่างเก็บน้ำป่ากล้วย กักเก็บน้ำไว้สำหรับใช้ในศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาดอยตุง ริมอ่างเป็นแปลงทดลองเพาะขยายพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาว โดยเฉพาะดอกซัลเวีย เป็นจุดพักริมทางและชมทัศนียภาพระหว่างพระตำหนักดอยตุง กับพระธาตุดอยตุง


อ่างเก็บน้ำป่ากล้วย

บริเวณรอบๆ อ่างเก็บน้ำป่ากล้วย

บรรยากาศดีมากๆ

บริเวณริมอ่างเป็นแปลงทดลองเพาะขยายพันธุ์ไม้ดอกเมืองหนาว

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --