ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,481

พระธาตุดอยตุง

พระธาตุดอยตุง

ตั้งอยู่บริเวณ กม. ที่ 17.5 ของทางหลวงหมายเลข 1149 เป็นที่บรรจุพระรากขวัญเบื้องซ้าย (กระดูกไหปลาร้า) ของพระพุทธเจ้า นำมาจากมัธยมประเทศ นับเป็นครั้งแรกที่พระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์ ได้มาประดิษฐานที่ล้านนาไทย เมื่อก่อสร้างพระสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนี้ ได้ทำธงตะขาบ (ภาษาพื้นเมืองเรียกว่า ตุง) ใหญ่ยาวถึงพันวา ปักไว้บนยอดดอย ถ้าหากปลายธงปลิวไปไกลถึงเมืองไหน ก็จะกำหนดเป็นฐานพระสถูป เหตุนี้ดอยซึ่งเป็นที่ประดิษฐานปฐมเจดีย์แห่งล้านนาไทย จึงปรากฏนามว่า ดอยตุง พระธาตุดอยตุงเป็นปูชนียสถานที่สำคัญ เมื่อถึงเทศกาลนมัสการพระธาตุดอยตุงจะมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทยและเพื่อนบ้านจากประเทศใกล้เคียง เช่น ชาวเชียงตุงในรัฐฉาน ประเทศสหภาพพม่า ชาวหลวงพระบาง เวียงจันทน์ เดินทางเข้ามานมัสการทุกปี

รุูป

รุูป

พระประทาน วัดพระธาตุดอยตุง

พระประทาน วัดพระธาตุดอยตุง

ประดิษฐานพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

ประดิษฐานพระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

ด้านข้างของ วัดพระธาตุดอยตุง

ด้านข้างของ วัดพระธาตุดอยตุง

วัดพระธาตุดอยตุง

วัดพระธาตุดอยตุง

วัดพระธาตุดอยตุง

วัดพระธาตุดอยตุง

วัดพระธาตุดอยตุง

วัดพระธาตุดอยตุง

ต้นตุง

ต้นตุง

ถนนระฆังแห่งศรัทธา

ถนนระฆังแห่งศรัทธา

ถนนระฆังแห่งศรัทธา

ถนนระฆังแห่งศรัทธา

ระฆังกลมขนาดเล็ก

ระฆังกลมขนาดเล็ก

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --