ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,100

วัดพระเจ้าทองน้อย

วัดพระเจ้าทองน้อย

วัดพระเจ้าทองน้อย ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย อยู่ตรงข้ามกับวัดพระเจ้าล้านทอง วัดนี้ประกอบด้วยเจดีย์ตั้งอยู่ด้านหลังวิหารซึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก กำแพงวัดและอาคารอื่น ๆ ถูกทำลายไปแล้ว ปัจจุบันเป็นวัดร้างไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการก่อสร้าง น่าจะถูกทิ้งร้างไปหลัง พ.ศ. 2347 เมื่อทัพล้านนายกมาขับไล่พม่า สันนิษฐานได้ว่าน่าจะสร้างขึ้นเมื่อประมาณพุทธศตวรรษที่ 21


วัดพระเจ้าทองน้อย

วัดพระเจ้าทองน้อย ปัจจุบันกำแพงวัดและอาคารอื่น ๆ ถูกทำลายไปแล้ว

ประวัติของวัดพระเจ้าทองน้อย

วัดพระเจ้าทองน้อย

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --