ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,105

วัดพระแก้ว เชียงของ

วัดพระแก้ว เชียงของ

วัดพระแก้ว ตั้งอยู่ หมู่ที่ 13 ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เป็นอีกวัดหนี่งในเชียงของที่ตั้งอยู่กลางเมือง ตั้งอยู่ห่างที่ว่าการอำเภอฯประมาณ 400 เมตร บนถนนสายหลักเชียงของ-เชียงแสน (ติดกับที่ทำการไปรษณีย์) ทางเข้าวัดจะติดถนนสายหลักแต่อีกด้านหนึ่งจะติดแม่น้ำโขง ดังนั้นบริเวณวัดจึงสามารถมองเห็นวิวน้ำโขงสวยงามมาก รวมทั้งมองเห็นฝั่งลาวได้ชัดเจนอีกด้วย ภายในวัดมีพระพุทธรูปเก่าแก่มากมาย โดยเฉพาะพระพุทธรูปที่ทำจากหินน้ำโขงที่งดงามมาก บริเวณด้านติดแม่น้ำโขงมีม้านั่งหินอ่อนให้ท่านนั่งชมทัศนียภาพน้ำโขงและฝั่งลาวตลอดแนววัด


วัดพระแก้ว เชียงของ

บริเวณทางเข้าวิหาร มีพระพุทธรูปที่ทำจากหินน้ำโขงที่งดงามมาก

บรรยากาศของแม่น้ำโขงและชุมชนฝั่งตรงข้ามของวัดพระแก้ว เชียงของ

แม่น้ำโขง

วิหารภายในวัดพระแก้ว เชียงของ

วัดพระแก้ว เชียงของ

วัดพระแก้ว เชียงของ

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --