ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,895

ท่าเรือบั๊ค

ท่าเรือบั๊ค

จุดผ่านแดนไทย-ลาว ริมฝั่งแม่น้ำโขง มองเห็นทิวทัศน์ของเมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว ประเทศลาวได้ชัดเจน และสวยงาม นักท่องเที่ยวสามารถข้ามไปฝั่งลาวได้ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. ติดต่อกรอกแบบฟอร์มขอผ่านแดนได้ที่ศูนย์อำนวนการรักษาความมั่นคงภายใน ในบริเวณที่ว่าการอ.เชียงของได้ทุกวัน เตรียมรูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป และสำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด พร้อมเงินค่าธรรมเนียม 10 บาท นอกจากน้ำแล้วในช่วงฤดุร้อน ระหว่างเดือนเมษายนจะมีการจัดงานรื่นเริงและร้านค้าตามชาตหาดริมฝั่งแม่น้ำโขงเป็นประจำทุกปี


สามารถไปฝั่งสปป.ลาวได้ตั้งแต่เวลา 8.30 น. - 16.30 น.

บริเวณด่านตรวจคนเข้าเมืองเชียงของ

ด่านตรวจคนเข้าเมือง

ท่าเรือบั้ค

ท่าเรือบั้ค

บรรยากาศรอบๆ ท่าเรือบั้ค

ท่าเรือบั้ค

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --