ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,734

วัดไผ่ล้อม

วัดไผ่ล้อม

เป็นวัดเก่าของเมืองจันทบุรี สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ที่เหลืออยู่ภายในวัด เช่น กุฏิพระและศาลาการเปรียญ มีไม้ฉลุแบบขนมปังขิงประดับตกแต่งอย่างสวยงาม ล้วนแล้วแต่เป็นของเก่าอายุเกือบร้อยปีทั้งนั้น ที่ไม่ควรพลาดชมเห็นจะเป็น พระอุโบสถ ซึ่งสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนปลายเป็นอย่างน้อย ทั้งนี้จะเห็นได้จากฐานโบสถ์ที่โค้งอย่างที่เรียกว่า "ตกท้องช้างหรือท้องเชือก" อันเป็นสถาปัตยกรรมในสมัยอยุธยาตอนปลาย และภายในพระอุโบสถยังมีภาพจิตรกรรมโบราณ เรื่องทศชาติและพุทธประวัติที่ยังคงสภาพสมบูรณ์อยู่ ซึ่งเขียนขึ้นโดยช่างสมัยอยุธยา นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก ประดิษฐานอยู่ภายในวิหารอีกด้วย

ตั้งอยู่บนถนนตรีรัตน์ ห่างจากโรงแรมเค.พี.แกรนด์ ประมาณ 500 เมตร จากรูปแบบทางสถาปัตยกรรม สันนิษฐานว่าพระอุโบสถเป็นลักษณะอาคารในสมัยรัชกาลที่3 ลงมา มีกำแพงแก้วล้อมรอบทั้ง 4 ด้านแต่ละด้านมีช่องทางเข้า ฉนวนด้านหลังมีเสารองรับ 5 ต้น ไม่มีบัวหัวเสา ฐานอาคารเป็นเส้นตรงมีเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองขนาดเล็กอยู่ภายในกำแพงแก้ว ภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพต้นไม้ประเภทบอนไซและดอกไม้แบบจีน เรื่องทศชาติ และพุทธประวัติ ลักษณะการเขียนน่าจะเป็นจิตรกรรมที่เขียนขึ้นหลังรัชกาลที่ 3 ลงมาเนื่องจากมีชาวต่างชาติปรากฏเป็นจำนวนมากในภาพวาด

 

สำนักประฎิบัติธรรมะ

สำนักประฎิบัติธรรมะ

ภาพมุมสูง วัดไผ่ล้อม

ภาพมุมสูง วัดไผ่ล้อม

พระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก

พระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก

ภาพมุมสูง วัดไผ่ล้อม

ภาพมุมสูง วัดไผ่ล้อม

ภาพมุมสูง วัดไผ่ล้อม

ภาพมุมสูง วัดไผ่ล้อม

ภาพมุมสูง วัดไผ่ล้อม

ภาพมุมสูง วัดไผ่ล้อม

วัดไผ่ล้อม

วัดไผ่ล้อม

ภาพมุมสูง วัดไผ่ล้อม

ภาพมุมสูง วัดไผ่ล้อม

พระประทานภายในวิหาร

พระประทานภายในวิหาร

ภาพมุมสูง วัดไผ่ล้อม

ภาพมุมสูง วัดไผ่ล้อม

พระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก

พระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก

พระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก

พระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก

วัดไผ่ล้อม

วัดไผ่ล้อม

วัดไผ่ล้อม

วัดไผ่ล้อม