การเดินทาง

แก้ไข

การเดินทางไปจันทบุรี

 icon_car.jpg (808 bytes)รถยนต์

ทางรถยนต์ จากกรุงเทพฯ สามารถไปได้ 3 เส้นทาง ได้แก่

  1. เส้นทางสายกรุงเทพฯ-ชลบุรี-พัทยา-บ้านฉาง-ระยอง-จันทบุรี (ทางหลวงหมายเลข3) ระยะทางประมาณ 291 กม.
  2. เส้นทางสายกรุงเทพฯ-ชลบุรี-ศรีราชา-ระยอง-จันทบุรี (ผ่านทางหลวงหมายเลข 36) ระยะทางประมาณ 254 กม.
  3. เส้นทางสายกรุงเทพฯ-ชลบุรี-แกลง-จันทบุรี (ผ่านทางหลวงหมายเลข 344) ระยะทางประมาณ 245 กม.

 

icon_bus.gif (237 bytes) รถโดยสารประจำทาง  

action.gif (177 bytes) รถโดยสารปรับอากาศ
ออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออก (เอกมัย) ทุกวันสอบถามรายละเอียดโทร. 02-391-6846

action.gif (177 bytes) รถโดยสารปรับอากาศของบริษัทเอกชน ได้แก่
- เชิดชัยทัวร์ โทร. 02-391-2237, 02-391-2804
- พรนิภาทัวร์ โทร. 02-936-2256
- ศุภรัตน์ทัวร์ โทร. 02-391-2333 , 039-511-481

action.gif (177 bytes) รถโดยสารธรรมดา ออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออก (เอกมัย) ทุกวัน สอบถามรายละเอียด โทร. 02-391-6846
รถโดยสารจากจันทบุรีไปยังจังหวัดอื่นๆ อาทิ นครราชสีมา ตราด ระยอง สระแก้วสระบุรี บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี ตาก รายละเอียดติดต่อสถานีขนส่งจังหวัดจันทบุรี โทร. 039-322-197

 

หมายเลขโทรศัพท์ที่สำคัญ 

สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมือง

039-311-145

สถานีขนส่ง

039-322-197

โรงพยาบาลตากสิน

039-319-888

โรงพยาบาลพระปกเกล้า

039-319-666

 

-- ดูเพิ่ม --