ที่กิน

แก้ไข

ร้านอาหาร, จันทบุรี
 

อำเภอเมืองฯ
คุณแดง
28/8 ถนนตรีรัตน์ โทร. 039-311-603, 039-326-063
ครัวเรือนไม้ 104/1 ถนนมหาราช ต.ตลาด อ.เมือง
จ.จันทบุรี 22000  โทร 039-332322
จันทรโภชนา
โรงแรมเกษมศานต์ 1 โทร. 039-312-339
ชิม
39-41 ถนนท่าหลวง โทร. 039-321-260
เดือนขวัญ
ตรงข้ามโรงแรมมาร์คแทรเวลลอร์ด โทร. 039-311-253
ทะเลเลิศรส
ถนนท่าแฉลบ โทร. 039-313-572
นายลิ้ม
19 ถนนขวาง ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี โทร. 039-312-451
นำโชค
94 ถนนศรีรองเมือง โทร. 039-311-763
ปูจ๋า
ถนนท่าแฉลบ โทร. 039-321-266
ริมน้ำชานเมือง
1059 ถนนท่าแฉลบ โทร. 039-312-409, 039-322-425
สวนปู
ท่าแฉลบ โทร. 039-312-762
อำเภอขลุง
ด่านขลุง
ท่าเทียบเรือ อำเภอขลุง โทร. 039-441-351
พิกุล
ท่าเทียบเรือ อำเภอขลุง โทร. 039-441-275, 039-441-893
อำเภอแหลมสิงห์
หอมสวัสดิ์
70 หมู่ 11 ตรงข้ามศูนย์วิจัยพืชสวน ตำบลพลิ้ว โทร. 039-397-099
อำเภอสอยดาว
ครัวรัตนา
209 หมู่ 5 ถนนจันทบุรี-สระแก้ว โทร. 039-381-187

 

-- ดูเพิ่ม --