วัดไผ่ล้อม
สำนักประฎิบัติธรรมะ ภาพมุมสูง วัดไผ่ล้อม พระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก ภาพมุมสูง วัดไผ่ล้อม ภาพมุมสูง วัดไผ่ล้อม ภาพมุมสูง วัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม ภาพมุมสูง วัดไผ่ล้อม พระประทานภายในวิหาร ภาพมุมสูง วัดไผ่ล้อม พระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก พระพุทธรูปปางไสยาสน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก วัดไผ่ล้อม วัดไผ่ล้อม

วัดไผ่ล้อม