ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,815

อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ

อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ

อุทยานแห่งชาติเขาคิชกูฏได้รับการประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2520 มีเนื้อที่ 58 ตารางกิโลเมตร

สภาพป่าในบริเวณนี้มีทั้งป่าดิบชื้น ป่าดิบเขาและป่าไม้ผลัดใบมีสมุนไพรและกล้วยไม้ป่านานาชนิด รวมทั้งมีพันธุ์ไม้หายากคือ ไม้กฤษณา เนื่องจากเป็นป่าที่อยู่ในเขตเทือกเขาสูงชัน จึงมีสัตว์ป่าชุกชุม เช่น กระทิง เสือ หมี กวาง เก้ง เลียงผา และนกชนิดต่างๆ ตามลำห้วยมีปลาพลวง ปลาก้าง ปลาหนวด ปลาดุกรำพัน อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก

 

การเดินทาง

ใช้ถนนสุขุมวิท ถึง กม. 324 บริเวณสี่แยกเขาไร่ยา แยกซ้ายไป 21 กิโลเมตร ถึงทางแยกเข้าอุทยานเลี้ยวขวาอีก 1.5 กิโลเมตร (สามารถนั่งรถสองแถวจันทบุรี-น้ำตกกระทิง ค่าโดยสาร 20 บาทต่อคน ธาริณี 30 พ.ค.40)

 

สถานที่ท่องเที่ยวในเขตอุทยานได้แก่

น้ำตกกระทิง

อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ 100 เwaterfall_krathing.jpg (7120 bytes)มตร เป็นน้ำตกขนาดใหญ่มี 13 ชั้น ซึ่งล้วนมีความงามแบบต่างๆ กัน และมีแอ่งน้ำใสสะอาด ลงเล่นน้ำได้ แต่ละชั้นห่างกันราว 20 เมตร ในระหว่างทางจะผ่านป่าไผ่และพันธุ์ไม้หลากชนิด

 

 

 

 

 

 .........................................

ยอดเขาพระบาท

อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ ประมาณ 5 กิโลเมตร ตามเส้นทางแยกเข้าวัดพลวง และเดินเท้าสู่ยอดเขาอีก 3 กิโลเมตร บนยอดเขาคิชกูฏหรือเขาพระบาทนี้ มีปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาที่ถูกนำมาเกี่ยวพันกับตำนานทางพุทธศาสนา อาทิ ศิลาเจดีย์ รอยพระพุทธบาท หินรูปบาตรคว่ำถ้ำฤาษี ลานแข่งรถพระอินทร์ หินเป็นรูปคล้ายเต่าและช้างขนาดยักษ์ ในวันมาฆบูชาและระหว่างเทศกาลตรุษจีนมีประชาชนไปนมัสการรอยพระพุทธบาทเป็นจำนวนมาก การเดินทางไปที่ยอดเขาพระบาท จะต้องนั่งรถสองแถวขับเคลื่อนสี่ล้อขึ้นไป ทางค่อนข้างชันและแคบ (thai-tour.com: ชาวบ้านกล่าวกันว่า ผู้ใดได้เดินทางไปสักการะ สามารถอธิฐานกับรอยพระพุทธบาทได้สิ่งหนึ่ง และได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น) ก่อนเดินทางควรสอบถามเกี่ยวกับที่พักและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ โทร. 579-0529, 579-4842 เพราะที่นี่มักปิดเพื่อรักษาสภาพป่า 

ภาพมุมสูง อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ

ภาพมุมสูง อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ

ภาพมุมสูง อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ

ภาพมุมสูง อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ

ภาพมุมสูง อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ

ภาพมุมสูง อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ

ภาพมุมสูง อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ

ภาพมุมสูง อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ

ภาพมุมสูง อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ

ภาพมุมสูง อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ

ภาพมุมสูง อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ

ภาพมุมสูง อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ

ภาพมุมสูง อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ

ภาพมุมสูง อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ

ทางขึ้นเขาคิชฌกูฎ วัดพลวง

ทางขึ้นเขาคิชฌกูฎ วัดพลวง

ลานพระสีวลี

ลานพระสีวลี

ลานพระสีวลี

ลานพระสีวลี

ลานพระสีวลี

ลานพระสีวลี

ลานพระสีวลี

ลานพระสีวลี

พระนอน

พระนอน

พระนอน

พระนอน

ฐานป่าไม้ อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ

ฐานป่าไม้ อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ

ฐานป่าไม้ อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ

ฐานป่าไม้ อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฎ

เนินพระเมตตา

เนินพระเมตตา

เนินพระเมตตา

เนินพระเมตตา

เนินพระเมตตา

เนินพระเมตตา

เนินพระเมตตา

เนินพระเมตตา

เนินพระเมตตา

เนินพระเมตตา

หินสไลด์

หินสไลด์

หินสไลด์

หินสไลด์

หินสไลด์

หินสไลด์

หินสไลด์

หินสไลด์

ประตูสวรรค์

ประตูสวรรค์

ประตูสวรรค์

ประตูสวรรค์

รอยพระบาท

รอยพระบาท

รอยพระบาท

รอยพระบาท

รอยพระบาท

รอยพระบาท

รอยพระบาท

รอยพระบาท

รอยพระบาท

รอยพระบาท

รอยพระบาท

รอยพระบาท

รอยพระบาท

รอยพระบาท

รอยพระบาท

รอยพระบาท

จุดชมวิว

จุดชมวิว

จุดชมวิว

จุดชมวิว

ลานพระอิทนทร์

ลานพระอิทนทร์

ลานพระอิทนทร์

ลานพระอิทนทร์

ลานพระอิทนทร์

ลานพระอิทนทร์

ลานพระอิทนทร์

ลานพระอิทนทร์

จุดพักและช่วยเหลือ

จุดพักและช่วยเหลือ

จุดพักและช่วยเหลือ

จุดพักและช่วยเหลือ

จุดพักและช่วยเหลือ

จุดพักและช่วยเหลือ

รุูป

รุูป

บาตรพระอานนท์

บาตรพระอานนท์

บาตรพระอานนท์

บาตรพระอานนท์

บาตรพระอานนท์

บาตรพระอานนท์

ผาแดง ผ้าแดง

ผาแดง ผ้าแดง

ผาแดง ผ้าแดง

ผาแดง ผ้าแดง

ผาแดง ผ้าแดง

ผาแดง ผ้าแดง