ช้อปปิ้ง

แก้ไข

ของฝาก, จันทบุรี

สินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของจันทบุรีที่เหมาะแก่การซื้อเป็นของใช้ของฝากมีมากมายหลายประเภท ได้แก่ หัตถกรรมเสื่อกกหรือเสื่อจันทบูร หาซื้อได้จากร้านค้าในตัวเมือง และแหล่งผลิตที่บ้านบางสระเก้า อัญมณี แหล่งใหญ่อยู่ที่ถนนศรีจันท์และตรอกกระจ่าง ในตัวเมือง

ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล จำพวกกุ้งแห้ง ปลาหมึก แห้ง กะปิ น้ำปลา เครื่องเทศต่างๆ พริกไทย ใบชะมวง ก๋วยเตี๋ยวเส้นจันท์ หาซื้อได้ที่ตลาดสดและร้านค้าในตัวเมือง ผลไม้ เช่น ทุเรียน เงาะ มังคุด กระท้อน ลางสาด และระกำหวาน หาซื้อได้ทั่วไป มีมากในช่วง เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน นอกจากนี้ยังมีอาหารการกิน ที่ผู้มาเที่ยวเมืองจันท์นิยมหารับประทานกัน ได้แก่ ก๋วยเตี๋ยวเนื้อ-หมูเลียง หมูชะมวง ทุเรียนกวน และทองม้วน นิ่มอำเภอท่าใหม่

ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก

 กาญจนศิลป์ ถนนศรีรองเมือง โทร. 039-311415 จำหน่ายเครื่องประดับพลอย
 จันทร ถนนเบญจมราชูทิศ โทร. 039-312339 จำหน่ายทุเรียนกวน กุ้งแห้ง พริกไทย เสื่อ
 ไทยรุ่งเรือง 82 ถนนศรีรองเมือง 2 โทร. 039-311465 จำหน่ายเสื่อ
 นพรัตน์ ถนนขวาง โทร. 039-312224 จำหน่ายเครื่องประดับพลอย
 น้ำใจคนจันท์ ตำบลพลับพลา โทร. 039-354959-63 จำหน่ายสินค้าพื้นเมืองทุกชนิด
 มีชัยเพชรพลอย 157 ถนนขวาง อำเภอเมือง โทร. 039-312452 จำหน่ายเครื่องประดับ
 วิบูลย์สุข 25 ถนนเบญจมราชูทิศ โทร. 039-311053 จำหน่ายเสื่อ ทุเรียน พริกไทย ก๋วยเตี๋ยวเส้นจันท์ กะปิ
 โอฬารกนก 23 ถนนศรีรองเมือง โทร. 039-311627 จำหน่ายเครื่องประดับ

 

-- ดูเพิ่ม --