ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 694

ศาลเจ้าพ่อกวนอู ตะกั่วป่า

ศาลเจ้าพ่อกวนอู ตะกั่วป่า

ศาลเจ้ากู่ใช่ตึ๋ง (ศาลเจ้าพ่อกวนอู) ตั้งอยู่ที่ ต.ตะกั่วป่า อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา เป็นศาลเจ้าแรกของอําเภอตะกั่วป่า ที่เชิญดวงวิญญาณเทพเจ้ามาจาก เมืองจีน มีองค์เทพเจ้านาจาเป็นที่ เคารพสักการะ และมีองค์เทพเจ้าอื่น ๆ

ที่เที่ยวแนะนำ