ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,635

วัดเสนานุชรังสรรค์

วัดเสนานุชรังสรรค์

วัดเสนานุชรังสรรค์ เดิมชาวบ้านเรียกวัดใหม่กำแพง ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นวัดเสนานุชรังสรรค์ พระยาเสนานุชิต (นุช ณ นคร) ผู้สำเร็จราชการเมืองตะกั่วป่า และเป็นผู้สร้างเมื่อปี พ.ศ.๒๓๙๐ มีเรื่องเล่าว่า เมื่อท่านพระยาเสนานุชิต (นุช ณ นคร) ได้สร้างเมือง ที่ว่าการ และที่พำนักแล้ว ก็ดำริที่จะสร้างวัดเพื่อเป็น เกียรติยศและเพื่อสืบอายุพระพุทธศาสนาให้ถาวรในเมืองตะกั่วป่า และเห็นว่าพื้นที่ที่เชิงเขาฉมังคีรี ตำบลตลาดเหนือ ใกล้สำนักสงฆ์ วัดควนป้อมเป็นที่ว่างเปล่า มีอาณาบริเวณกว้างพอสมควร จึงจัดการขุดดินเกลี่ยพื้นที่ควนทางด้านตะวันออกให้ราบลง ก่อกำแพงด้วยอิฐถือปูนสูง ๒ เมตร มีประตู ๔ ประตู คือ ทางด้านตะวันตก ตะวันออก ด้านละ ๒ ประตู แล้วสร้างพระอุโบสถขึ้นตอนกลางตามแบบของวัดมหรรณพาราม และพระประธานองค์หนึ่งหล่อด้วยโลหะ หน้าตักกว้างประมาณ ๒ ศอกคืบ และศาลาการเปรียญ ๒ หลัง สร้างกึ่งถาวร พื้นก่อด้วยอิฐ เสาไม้แก่น มุงสังกะสี ปัจจุบันศาลาทางด้านใต้ ดัดแปลงเป็นศาลาบำเพ็ญกุศล ส่วนด้านทิศเหนือสร้างเป็น กุฏิสงฆ์สองชั้นกึ่งถาวรเฉพาะอุโบสถครั้งแรกมุงด้วยกระเบื้องเกล็ด ๓ ชั้น ต่อมาหลังคาพังทลายลง ทางวัดจึงได้ซ่อมหลังคาใหม่ โดยมุงด้วยสังกะสีมาจนถึงปัจจุบัน

ด้านหน้า วัดเสนานุชรังสรรค์

ด้านหน้า วัดเสนานุชรังสรรค์

พระประทาน วัดเสนานุชรังสรรค์

พระประทาน วัดเสนานุชรังสรรค์

ภาพมุมสูง วัดเสนานุชรังสรรค์

ภาพมุมสูง วัดเสนานุชรังสรรค์

รุูปภาพมุมสูง วัดเสนานุชรังสรรค์

รุูปภาพมุมสูง วัดเสนานุชรังสรรค์

ภาพมุมสูง วัดเสนานุชรังสรรค์

ภาพมุมสูง วัดเสนานุชรังสรรค์

วัดเสนานุชรังสรรค์

วัดเสนานุชรังสรรค์

วัดเสนานุชรังสรรค์

วัดเสนานุชรังสรรค์

วัดเสนานุชรังสรรค์

วัดเสนานุชรังสรรค์

วัดเสนานุชรังสรรค์

วัดเสนานุชรังสรรค์

ที่เที่ยวแนะนำ