ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,583

น้ำตกสายรุ้ง พังงา

น้ำตกบ่อหิน ในฤดูฝนจะเห็นเป็นสายน้ำใหญ่สองสาย หรือถ้ามีน้ำมากก็เชื่อมกันเป็นม่านน้ำใหญ่ เป็นน้ำตกที่งดงามน่าชม  เป็นน้ำตกที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางสวนผลไม้ของชาวบ้าน บรรยากาศร่มรื่น เหมาะจะไปเที่ยวชมและพักผ่อนหย่อนใจ 

 

ที่เที่ยวแนะนำ