ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,123

ศาลเจ้าพ่อเขาหลัก

ศาลเจ้าพ่อเขาหลัก

ตั้งอยู่ใก้ลๆกับอุทยานแห่งชาติเขาหลัก แหล่งท่องเที่ยวทิวทัศน์สวยงสม ศาลเจ้าพ่อเขาหลักเป็นศาลที่ชาวบ้านเคารพนับถือมาก "ศาลพ่อตา" ตามภาษถิ่นก็หมายถึง ศาลเจ้าพ่อเขาหลัก คนในท่องถิ่นจะเรียกสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือศาลสำคัญว่า "พ่อตา" 


ศาลเจ้าพ่อเขาหลัก

ศาลาศาลเจ้าพ่อเขาหลัก

อาศรมหมอ

ที่เที่ยวแนะนำ