ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,503

ท่าเรือบ้านน้ำเค็ม

ท่าเรือบ้านน้ำเค็ม

สิ่งอำนวยความสะดวก ต่างๆ เช่นร้านค้า ร้านอาหาร ยังไม่สะดวก เท่าท่าเรือทับละมุ

ท่าเรือน้ำเค็มอยู่ตรงหมู่บ้านน้ำเค็มส่วนปลายสุดอยู่ติดกับอนุสรณ์สึนามิ

ท่าเรือน้ำเค็มเป็นท่าเรือไป เกาะตาชัย โดยใช้ระยะทางวิ่งเรือจากฝั่งไปเกาะตาชัย ท่าเรือทับละมุ

ปัจจุบัน มีบริษัทเม็ดทรายทัวร์ ใช้เป็นท่าเรือประจำในการวิ่งไปเกาะตาชัย และ เกาะตาชัย + หมู่เกาะสิมิลัน


จุดขึ้นเรือ

เรือทุกลำปลอดภัย

เตรียมจัดเรือเพื่อความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว

จุดขึ้นเรือที่ท่าเรือบ้านน้ำเค็ม

ที่เที่ยวแนะนำ