ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,386

ท่าเรือบ้านน้ำเค็ม

ท่าเรือบ้านน้ำเค็ม

สิ่งอำนวยความสะดวก ต่างๆ เช่นร้านค้า ร้านอาหาร ยังไม่สะดวก เท่าท่าเรือทับละมุ

ท่าเรือน้ำเค็มอยู่ตรงหมู่บ้านน้ำเค็มส่วนปลายสุดอยู่ติดกับอนุสรณ์สึนามิ

ท่าเรือน้ำเค็มเป็นท่าเรือไป เกาะตาชัย โดยใช้ระยะทางวิ่งเรือจากฝั่งไปเกาะตาชัย ท่าเรือทับละมุ

ปัจจุบัน มีบริษัทเม็ดทรายทัวร์ ใช้เป็นท่าเรือประจำในการวิ่งไปเกาะตาชัย และ เกาะตาชัย + หมู่เกาะสิมิลัน

 

ศูนย์บริการซื้อตั๋ว

ศูนย์บริการซื้อตั๋ว

ตารางเวลาเที่ยวเรือ

ตารางเวลาเที่ยวเรือ

จุดบริการซื้อตั๋ว

จุดบริการซื้อตั๋ว

จุดจอดเรือ

จุดจอดเรือ

จุดบริการซื้อตั๋ว

จุดบริการซื้อตั๋ว

จุดบริการซื้อตั๋ว

จุดบริการซื้อตั๋ว

เรือเล็กออกจากฝั่ง

เรือเล็กออกจากฝั่ง

ทะเลออกจากฝั่ง

ทะเลออกจากฝั่ง

ภาพมุมสุงของ ท่าเรือบ้านน้ำเค็ม

ภาพมุมสุงของ ท่าเรือบ้านน้ำเค็ม

ภาพมุมสุงของ ท่าเรือบ้านน้ำเค็ม

ภาพมุมสุงของ ท่าเรือบ้านน้ำเค็ม

ที่เที่ยวแนะนำ