ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,038

จวนเจ้าเมืองตะกั่วป่า

จวนเจ้าเมืองตะกั่วป่า

กำแพงจวนเจ้าเมืองตะกั่วป่า สร้างขึ้นล้อมรอบจวนที่พักเจ้าเมืองตะกั่วป่าในขณะนั้น สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยพระยาเสนานุชิต(นุช)เจ้าเมืองตะกั่วป่า ราวๆ พ.ศ.2383-2424 

ที่เที่ยวแนะนำ