ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,704

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

บ่อน้ำ หรือตาน้ำผุดมาจากพื้นดินริมชายทะเล ใกล้ป่าโกงกางที่หมู่บ้านอันเป้า บนเกาะยาวน้อย อันดูเป็นสิ่งมหัศจรรย์เพราะเป็นแอ่งน้ำจืดขณะที่บริเวณโดยรอบเป็นทะเล(น้ำเค็ม) ชาวบ้านได้นำก้อนหินมาล้อมเป็นวงไว้ มีทั้งหมด 3 บ่อ คือ บ่อแม่ บ่อพ่อ และบ่อลูก อยู่ใกล้ๆ กัน

ต้องดูเวลาที่น้ำทะเลลดถึงจะไปชมบ่อน้ำจืดที่ว่าได้ ใช้เส้นทางเกาะยาวน้อย ถนนเลียบชายทะเลฝัั่งตะวันตก ทางไปบ้านอันเป้า มีบรรไดเคอนกรีตดินลงไป จะพบป่าโกงกางให้เดินลัดเลาะริมทะเลไปทางขวามือประมาณ 50 เมตร สังเกตุกองหินที่ล้อมรอบบ่อน้ำ (ตามรูป)

ที่เที่ยวแนะนำ