ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 6,010

เกาะยาวใหญ่

เกาะยาวใหญ่

เกาะยาวใหญ่ อยู่ทางใต้เกาะยาวน้อย มีขนาดพื้นที่ใหญ่กว่า แต่ศูนย์กลางราชการและอำเภออยู่ที่เกาะยาวน้อย
 
 เกาะยาวใหญ่มากมายด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล ชายหาด อ่าว โรงแรมระดับหรู ไม่แพ้เกาะยาวน้อย
 เที่ยวได้ทุกฤดู
 
 เดินทางได้ทั้ง 3 จังหวัด
 
 ท่าเรือบางโรง จ.ภูเก็ต
 อ่าวท่าเลน จ.กระบี่
 อ่าวพังงา จ.พังงา


ป้ายเกาะยาวใหญ่

มองเห็นเกาะยาวใหญ่

ชายหาดนี้จะชื่อว่าโละปาแรด

มีสะพานยื่นออกไปทะเลด้วย

ที่เที่ยวแนะนำ