ประวัติ

  • ข้อมูล
เพิ่มรูป แก้ไข View : 267

อำเภอเชียงของ

อำเภอเชียงของ

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงห่างจากเชียงราย 114 กม. ตามเส้นทางสาย อ.เชียงแสน-เชียงของ (ทางหลวงหมายเลข 1129) เป็นทางเลียบฝั่งโขง ระยะทางจากเชียงแสนประมาณ 55 กม. มีชื่อเสียงในเรื่องการจับ ปลาบึก ฤดูการจับปลาบึกอยู่ระหว่างกลางเดือนเมษายน ถึงพฤษภาคมของทุกปี

กม. 0 อ.เชียงของกม. 0 อำเภอเชียงของ ย่านบ้านเรือนเก่าๆ ริมน้ำโขง


ร้านกาแฟเก๋ๆ อำเภอเชียงของ

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --