ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 478

ศาลหลักเมืองกาญจนบุรี

ศาลหลักเมืองกาญจนบุรี สร้างขึ้นใหม่แทนศาลหลักเมืองเดิมซึ่งชำรุดในสมัยพระยาประสิทธิสงคราม เจ้าเมืองกาญจนบุรีคนที่ 2 เมื่อปี พ.ศ. 2503 เป็นอาคารจัตุรมุขหลังคาทรงไทย ภายในประดิษฐานหลักเมืองซึ่งเป็นเสาหัวเม็ดทรงมัน ด้านหน้ามีศิลาจารึก และจารึกไม้สัก

เทศบาลเมืองกาญจนบุรีจัดงานไหว้ศาลหลักเมืองประจำทุกปี ในวันขึ้น 6 ค่ำ เดือน 6 เวลา 05.00-20.00 น.

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --