ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,493

ถ้ำสัตตบรรณคูหา

เป็นถ้ำขนาดใหญ่ บริเวณถ้ำเป็นที่ตั้งสำนักสงฆ์ สภาพภูมิประเทศโดยรอบสวยงามและเงียบสงบ มีการสอนเจริญวิปัสสนา และกัม

ที่มาของชื่อถ้ำสัตตบรรณคูหา

  • ถ้ำสัตตบรรณคูหาอยู่ที่ภูเขาเวภารบรรพต ณ ที่นี้ พระพุทธเจ้าเคยทรงทำนิมิตต์โอภาสแก่พระอานนท์
  • เมื่อหลังพุทธปรินิพพาน 3 เดือน การประชุมสังคายนาพระธรรมวินัยครั้งแรกขึ้นที่ถ้ำสัตตบรรณคูหา โดยพระอรหันต์ 500 รูป มีพระมหากัสสปะเป็นประธานและเป็นผู้ถาม พระอุบาลี เป็นผู้วิสัชนาพระวินัย พระอานนท์ เป็นผู้วิสัชนาพระธรรม โดยพระเจ้าอชาตศัตรูเป็นศาสนูปถัมภก สิ้นเวลา 7 เดือน จึงเสร็จ

การเดินทาง

ที่ตั้งของวัดถ้ำสัตบรรณคูหา อยู่ห่างจากวัดถ้ำพุว้า 5 กม. และวัดเมตตาธรรมโพธิญาร 6.3 กม. ตามทางหลวง 4023 ใช้เส้นทางไปวัดทั้งสอง จนถึงปากทางสามแยกป้ายหน้าวัดถ้ำโพธิญาณ แล้วเดินทางต่อเป็นทางลูกรังไปอีก 1.7 กม.

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --