ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 5,567

บ่อพลอย

บ่อพลอยอยู่ห่างจากตัวเมืองกาญจนบุรีประมาณ 48 กม. โดยสามารถเดินทางไปได้ 2 เส้นทาง คือ ไปตามเส้นทางกาญจนบุรี-ลาดหญ้า ถึงกม.ที่ 17 มีทางแยกไปบ่อพลอยอีก 31 กม. หรือเมื่อผ่านตัวจังหวัดกาญจนบุรีไปประมาณ 7 กม. จะมีทางแยกเลี้ยวซ้ายไปตามเส้นทางกาญจนบุรี-ทุ่งมะสังข์ ขนสุดเส้นทาง แล้วจึงเลี้ยวขวาเข้าอำเภอบ่อพลอย ระหว่างทางที่ผ่านเขตอำเภอบ่อพลอยจะเห็นเหมืองพลอยอยู่ทั่วไป ในตัวอำเภอบ่อพลอยมีร้านขายพลอยอยู่หลายร้าน พลอยที่ได้จากการทำเหมืองอุตสาหกรรมได้แก่ พลอยไพลิน นิล และบุษราคัม

 

 

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --