ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,234

น้ำตกถ้ำฟาโขงและถ้ำน้ำลอด

อยู่ที่บ้านปางเกาะทราย หมู่ที่ 6 ต.ป่าหุ่ง ห่างจากอ.พานประมาณ 15 กม. โดยผ่านหลังที่ว่าการอ.พานไปทางทิศตะวันตก มีน้ำไหลใสสะอาดตลอดปี

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --