ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 820

หาดเชียงราย

หาดเชียงราย(พัทยาน้อย) มีลักษณะคล้ายกับหาดทราย อยู่ในพื้นที่ป่าบ้านงิ้ว จึงเรียกได้ว่าเป็นพัทยาน้อยของเชียงราย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินิยมมาเที่ยวกันมาพอสมควร แม่น้ำกกจะไหลผ่านเทือกเขาทำให้เกิดทิวทัศน์สวยงาม มีจุดชมวิวและรับประทานอาหารและมีเรือนแพตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำกก  มองเห็นหินงอกที่เกิดจากถ้ำหินปูน ยังมีลานกีฬาและสวนสุขภาพสำหรับออกกำลังกาย

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --