ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,372

กาดบ้านดู่

กาดบ้านดู่ หรือ ตลาดบ้านดู่ เปิดตั้งแต่เช้าไปจนดึก เป็นตลาดที่สะอาดน่าดู เป็นจุดแวะซื้อสเบียง สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยัง อ.แม่จัน อ.แม่สาย และ อ.เชียงแสน บรรยากาศจะคึกคักในช่วงเย็น และมีสินค้ามาวางขายมากมาย  อย่างเช่น อาหารพื้นเมือง จัดขายเป็นชุดเพื่อให้สะดวกเพื่อให้เลือกซื้อง่าย ช่วงฤดูฝนจะมีเห็ดเผาะมาขาย และยังมีลูกก่อคั่วเป็นของกินเล่นขายอีกด้วย  ผลไม้ที่ขายจะเป็นแบบตามฤดูกาล  แต่ที่จะพลาดไม่ได้เลยคือสับปะรดนางแล ทั้งหอมทั้งหวานฉ่ำ แต่จะมีขายในช่วง เม.ย.-มิ.ย.เท่านั้น

เปิดทำการ : 04.00 - 22.00 น.

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --