ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 60

เขื่อนแม่สรวย

อ่างเก็บน้ำแม่สรวย เชียงราย (เขื่อนแม่สรวย) Mae Suai Reservoir สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2541 โดยทางสำนักงานชลประทานแม่สรวย ได้มีโครงการก่อสร้างเขื่อนแม่สรวยขึ้นที่ช่องเขาด้านทิศเหนือของยอดเขาแห่งนี้ เป็นอ่างกักเก็บน้ำขนาดใหญ่สวยงามโดยมีภูเขาล้อมรอบ กักเก็บน้ำจากลำน้ำแม่สรวย ผันน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรกรรมและอยู่ในเขตดูแลรับผิดชอบของสำนักงานชลประทานแม่สรวย ภายในอ่างเก็บน้ำแม่สรวยจะมีร้านอาหารให้บริการแก่นักท่องเที่ยว หรือจะเช่าแพเพื่อชมวิวของอ่างเก็บน้ำ จะใช้เป็นที่สังสรรค์กับเพื่อนๆก็ได้ ในราคา 2,000.- บาท ระยะเวลาในการให้เช่า 4 ชั่วโมง ไป-กลับ โดยแพจะล่องไปจนถึงสะพานข้ามลำน้ำสรวยไปบ้านวาวี ที่นี่ปลาเยอะและตัวใหญ่ สำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการตกปลา จะกางเต้นท์นอนที่อ่างเก็บน้ำนี้ก็ได้

จุดที่น่าสนใจ

ภายในอ่างเก็บน้ำแม่สรวยจะมีร้านอาหารให้บริการแก่นักท่องเที่ยว หรือจะเช่าแพเพื่อชมวิวของอ่างเก็บน้ำเป็นที่ตั้งของพระมหาเจดีย์พระบรมธาตุคุ้มเวียงสวย ซึ่งตั้งอยู่บนเขาสูง ทุกปีจะมีประเพณีสรงน้ำพระธาตุคุ้มเวียงสวยแห่งนี้ และการมาเที่ยวที่นี่นอกจากจะได้เห็นทัศนียภาพป่าเขา วิวตลอด 2 ข้างทางที่งดงาม ยังสามารถเดินทางต่อไปยังดอยช้าง ดอยวาวี ได้ในอีก ซึ่งปัจจุบันทางอ่างเก็บน้ำแม่สรวยมีทั้งร้านอาหาร แพ คาโอเกะ ให้บริการ นับว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งพักผ่อน หรือรับประทานอาหารพร้อมกับชมวิวสวยๆของอำเภอแม่สรวย

การเดินทาง

ใช้เส้นทางเชียงราย-แม่สรวย เมื่อเข้าสู่หมู่บ้านตืนดอยให้เลี้ยวขวาขึ้นไป ระยะทางอีกประมาณ 3 กิโลเมตร รถยนต์สามารถจอดบนสันเขื่อนได้เลย มีร้านอาหาร แพ ให้บริการนั่งพักผ่อน

ฤดูกาลท่องเที่ยว

เวลา เปิด-ปิด 08.00-21.00 น.

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --