ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 962

พระธาตุดอยเวา

ตั้งอยู่หมู่ที่1 ต.แม่สาย บนดอยริมฝั่งแม่น้ำสายตามประวัติกล่าวว่า พระองค์ วาหรือเว้าผู้ครองนครนาคพันธ์  เป็นผู้สร้างเพื่อบรรจุพระเกศาธาตุองค์หนึ่ง เมื่อ พ.ศ. 364 นับเป็นพระบรมธาตุที่เก่าแก่องค์หนึ่งรองมาจากพระบรมธาตุดอยตุง

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --