ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 902

วนอุทยานสันผาพญาไพร

วนอุทยานสันผาพญาไพร อยู่ในแถบเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำแม่คำ ป่าน้ำแม่สลอง และป่าน้ำแม่จันฝั่งซ้าย ตัววนอุทยานอยู่ในท้องที่หมู่บ้านพญาไพรลิทู่+เล่ามาและพญาไพรเล่าจอ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  ลักษณะเป็นป่าดิบเขา มีพันธุ์ไม้หลากชนิดขึ้นอยู่ค่อนข้างหนาแน่น พันธุ์ไม้ที่พบมีทั้งไม้ยืนต้นและไม้พื้นล่างได้แก่  ปรง แสลงใจ เฟิร์น สาบเสือและลูกไม้ ที่ดอยป่าไม้เกี๊ยะ จะได้เห็นหินที่สวยงามที่โผล่มาจากลำห้วยที่ไหลมาจากน้ำตก และน้ำตกขนาดเล็กที่สูง4เมตร  และที่ภูเขาทางใต้ที่เป็นหน้าผาเป็นจุดชมวิวโดยรอบของดอยป่าไม้เกี๊ยะ ในช่วงฤดูฝนและหนาวจะพบหมอกลอยเหนือยอดเขาในตอนเข้า

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --