ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,157

อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ไร่

ตั้งอยู่ริมเส้นทางหลวงหมายเลข 1149 ประมาณ กม.ที่ 4 อ่างเก็บน้ำห้วยแม่ไร่เป็นที่เก็บกักน้ำไว้สำหรับใช้ประโยชน์ทางการเกษตรกรรม ริมขอบอ่างเป็นที่ตั้งสถานีวิจัยกรมวิชาการเกษตร และสถานีทดลองเพาะและขยายพันธุ์ไม้ตัดดอก ได้แก่ เบิร์ดออฟพาราไดส์ เฮลิโคเนีย และขิงแดง บริเวณขอบอ่างได้รับการปรับปรุงบริเวณปลูกไม้ดอกไม้ประดับงดงาม เหมาะสำหรับและพักกลางทาง

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --