ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 57

ดอยสะโง้

ดอยสะโง้ เป็นสถานที่ ที่เป็นที่นิยมมาสักพักแล้ว ตั้งอยู่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นหมู่บ้านโครงการหลวงห้วยสะโง๊ะ ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ประกอบไปด้วยชาวเขาชาติพันธุ์อาข่าและไทลือ แน่นอนว่าย่อมมีวัฒนธรรม ความเชื่อ และวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์
หมู่บ้านแห่งนี้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังอยู่บนที่สูง ทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมและดื่มด่ำกับอากาศหนาวได้อย่างเพลิดเพลิน นักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมหมู่บ้านแห่งนี้ สามารถนำรถส่วนตัวมาเองได้ แต่เมื่อถึงทางขึ้นจุดชมวิว จะมีอีแต๋นจอดรอสำหรับพานักท่องเที่ยวขึ้นไปจุดชมวิว และจะมีบริการที่พักอาศัยสำหรับนักท่องเที่ยว

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --