ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 68

ดอยละโง้

ดอยสะโง้ ตั้งอยู่ในอำเภอเชียงแสน ซึ่งอยู่ในความดูแลของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโง๊ะ แต่เดิมดอยแห่งนี้เป็นพื้นที่กันดารที่เดินทางยากลำบาก จนกระทั้งปีพ.ศ. 2521 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และทรงมีพระราชดำรัสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลช่วยเหลือ โดยจัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยสะโง๊ะ

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --