ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 73

หนองบัวหลวง

หนองบัวหลวง ตั้งอยู่ที่ ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจที่ขึ้นชื่อของตำบลป่าสัก เนื่องจากเป็นหนองน้ำที่มีขนาดกว้าง มีพื้นที่ประมาณ 246 ไร่ มีการบริการอาหารและเครื่องดื่มบนแพ และริมหนองน้ำในราคายุติธรรมและมีการให้บริการตกปลา โดยมีกองทุนอนุรักษ์หนองบัวหลวงเป็นหน่วยงานที่คอยสนับสนุนดูแลพื้นที่ ในด้านงบประมาณ การบริหารจัดการในด้านต่างๆ

การเดินทาง

เส้นทางการเดินทางสู่หนองบัวหลวง
1. จาก อ.เมืองเชียงราย ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 15 นาที
2. จาก อ.เชียงแสน ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที
3. จาก อ.แม่สาย ระยะทางประมาณ 30 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --