ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,157

น้ำตกบ้านไร่

อยู่บ้านไร่ หมู่ที่ 9 ต.บ้านแซว ห่างจากที่ว่าการ อ.เชียงแสนไปทางทิศใต้ ระยะทางประมาณ 15 กม.เศษ โดยเส้นทางรพช. สายบ้านเวียง-เชียงของ (สายเดียวกันกับไปพระธาตุผาเงา) เป็นน้ำตกธรรมชาติตกจากดอยผาแตก บริเวณน้ำตกเป็นป่าร่มรื่น

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --