ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 967

วัดหาดไคร้

สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่เด่นๆในวัดจะมีเพียงพระประธานและพญานาคหน้าวัด แม่น้ำโขงช่วงผ่านหน้าวัดหาดไคร้นี้เป็นวังน้ำลึก  และเป็นช่องแคบกว่าแม่น้ำโขงช่วงอื่น เป็นจับปลาบึกเพียงแห่งเดียวของประเทศไทย

การจับปลาบึกที่บ้านหาดไคร้ มักจะทำพิธีอยู่ที่ลานหน้าวัดไคร้ ดำเนินการโดยชมรมจับปลาบึก อำเภอเชียงของ โดยมีการจับฉลากระหว่างเรือจากฝั่งไทยและลาวสลับกัน ก่อนเปิดฤดูจับปลาจะมีพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อปลาบึกในวันที่ 18 เม.ย. ที่ลานจับปลาบึก ริมแม่น้ำโขง ด้านหลังวัดหาดไคร้ ปลาบึกที่จะจับขายได้คือปลาบึกตัวผู้ที่โตเต็มวัยเท่านั้น หากเป็นปลาตัวเมียจะรีดไข่หรือขายให้กับกรมประมงเพื่อนำไปขยายพันธุ์

ที่เที่ยวแนะนำ

-- ดูเพิ่ม --