ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,847

สะพานเฉลิมพระเกียรติปากน้ำแขมหนู

สะพานเฉลิมพระเกียรติปากน้ำแขมหนู

สะพานเฉลิมพระเกียรติปากน้ำแขมหนู เป็นอีกหนึ่งที่ไม่ควรพลาดที่จะชมบรรยากาศของริมทะเล เมื่อมาเที่ยวจันทบุรี เป็นสถานที่ต้องแวะจอดรถกันที่จุดชมวิวปากน้ำแขมหนู และสามารถเดินขึ้นไปที่สะพาน นอกจากความงามของทะเลทั้งสองฟากฝั่งเมื่อมองจากสะพาน ยังมีวิถีการทำประมงของชาวบ้านซึ่งที่นี่ จะเป็นจุดออกเรือไปยังท้องทะเลและจุดที่กลับเข้าฝั่ง ภาพเรือประมงแล่นเรียงคิวกันหลายสิบลำเพื่อออกไปทะเลหาปลากัน

ภาพมุมสูง สะพานเฉลิมพระเกียรติปากน้ำแขมหนู

ภาพมุมสูง สะพานเฉลิมพระเกียรติปากน้ำแขมหนู

ภาพมุมสูง สะพานเฉลิมพระเกียรติปากน้ำแขมหนู

ภาพมุมสูง สะพานเฉลิมพระเกียรติปากน้ำแขมหนู

ภาพมุมสูง สะพานเฉลิมพระเกียรติปากน้ำแขมหนู

ภาพมุมสูง สะพานเฉลิมพระเกียรติปากน้ำแขมหนู