ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 4,294

วัดเขาสุกิม

วัดเขาสุกิม

ประวัติเดิมเป็นสถานปฏิบัติธรรมบนเขาซึ่งเรียกกันในท้องถิ่นว่าเขาอีกิม ต่อมาในปี พ.ศ. 2507 ชาวบ้านได้นิมนต์พระอาจารย์สมชาย ฐิตวิริโย และภิกษุสามเณรจากสำนักสงฆ์เนินดินแดงซึ่งอยู่ไม่ไกล มาจำพรรษาบนเขาอีกิม พระอาจารย์สมชายได้พัฒนาวัดจนเป็นวัดใหญ่เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปและเปลี่ยนชื่อเป็นเขาสุกิม นอกจากนี้ยังได้สร้างโรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิมและโรงพยาบาลวัดเขาสุกิมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะด้วย

พิพิธภัณฑ์วัดเขาสุกิม อยู่บนชั้น 3 ของตึก 60 ปีเฉลิมพระเกียรติเป็นที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุจำนวนมาก เช่นพระพุทธรูปปางต่าง ๆ ทั้งที่ด้วยศิลาและสำริด เครื่องถ้วยกระเบื้องจีนทั้งขนาดเล็กและใหญ่ นอกจากนี้ก็มีขวานหิน ฆ้อง หม้อ ไห มีด ดาบ เครื่องประดับสำริด กระต่ายขูดมะพร้าว เป็นต้น
รถรางขึ้นเขาสุกิม

รถรางขึ้นเขาสุกิม

จุดกราบไหว้ภายใน

จุดกราบไหว้ภายใน

วัดเขาสุกิม

วัดเขาสุกิม

วัดเขาสุกิม

วัดเขาสุกิม

เรืองราวประวัติ

เรืองราวประวัติ

ด้านใน วัตถุโบราณ

ด้านใน วัตถุโบราณ

จุดชม วัตถุโบราณ

จุดชม วัตถุโบราณ

จุดชม วัตถุโบราณ

จุดชม วัตถุโบราณ

จุดชม วัตถุโบราณ

จุดชม วัตถุโบราณ

จุดชม วัตถุโบราณ

จุดชม วัตถุโบราณ

จุดชม วัตถุโบราณ

จุดชม วัตถุโบราณ

วิวด้านบน วัดเขาสุกิม

วิวด้านบน วัดเขาสุกิม

วิวด้านบน วัดเขาสุกิม

วิวด้านบน วัดเขาสุกิม

วิวด้านบน วัดเขาสุกิม

วิวด้านบน วัดเขาสุกิม

วิวด้านบน วัดเขาสุกิม

วิวด้านบน วัดเขาสุกิม

วัตถุโบราณ

วัตถุโบราณ

วัตถุโบราณ

วัตถุโบราณ

วัตถุโบราณ

วัตถุโบราณ

วัตถุโบราณ

วัตถุโบราณ

วัตถุโบราณ

วัตถุโบราณ

ภาพมุมสูง วัดเขาสุกิม

ภาพมุมสูง วัดเขาสุกิม

ภาพมุมสูง วัดเขาสุกิม

ภาพมุมสูง วัดเขาสุกิม

ภาพมุมสูง วัดเขาสุกิม

ภาพมุมสูง วัดเขาสุกิม

ภาพมุมสูง วัดเขาสุกิม

ภาพมุมสูง วัดเขาสุกิม

ภาพมุมสูง วัดเขาสุกิม

ภาพมุมสูง วัดเขาสุกิม

ภาพมุมสูง วัดเขาสุกิม

ภาพมุมสูง วัดเขาสุกิม

ภาพมุมสูง วัดเขาสุกิม

ภาพมุมสูง วัดเขาสุกิม

ภาพมุมสูง วัดเขาสุกิม

ภาพมุมสูง วัดเขาสุกิม

ภาพมุมสูง วัดเขาสุกิม

ภาพมุมสูง วัดเขาสุกิม

ภาพมุมสูง วัดเขาสุกิม

ภาพมุมสูง วัดเขาสุกิม