ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 452

ถนนศรีจันทร์ จันทบุรี

ถนนศรีจันทร์ จันทบุรี

ถนนศรีจันทร์ จันทบุรี เป็นศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี เคพีจิวเวลรี่เซ็นเตอร์ ตลาดพลอย ถนนศรีจันทร์ ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผลิตภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับ ได้แก่ พลอยดิบและพลอยเจียระไนอัญมณี วัตถุดิบประกอบอัญมณี เครื่องจักรและอุปกรณ์บรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์ เป็นต้น

ร้านขายของ อัญมณี

ร้านขายของ อัญมณี

ผลิตภัณฑ์อัญมณี

ผลิตภัณฑ์อัญมณี

แหวน อัญมณี

แหวน อัญมณี

ป้าย ถนนศรีจันทร์ จันทบุรี

ป้าย ถนนศรีจันทร์ จันทบุรี

ถนนศรีจันทร์ จันทบุรี

ถนนศรีจันทร์ จันทบุรี

ถนนศรีจันทร์ จันทบุรี

ถนนศรีจันทร์ จันทบุรี

ถนนศรีจันทร์ จันทบุรี

ถนนศรีจันทร์ จันทบุรี