ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,060

ชุมชนริมน้ำจันทบูร

ชุมชนริมน้ำจันทบูร

ชุมชนริมน้ำจันทบูร ตั้งอยู่ในชุมชนริมน้ำจันทบูร เกิดจากการรวมกลุ่มเพื่ออนุรักษ์สถาปัตยกรรมในชุมชนโบราณ เริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2553 โดยใช้ชื่อกลุ่มว่า “คณะกรรมการพัฒนาชุมชนริมน้ำจันทบูร” มีคุณประภาพรรณ ฉัตรมาลัย เป็นประธาน ใช้เรือนไม้บ้านเลขที่ 69 เป็นศูนย์กลาง ซึ่งแต่เดิมเป็นอาคารครึ่งตึกครึ่งไม้ เป็นบ้านของขุนอนุสรสมบัติ อายุกว่า 100 ปี พ.อ.หญิงบุญพริ้ม ปฏิรูปานุสร เจ้าของบ้าน ได้กรุณาให้ใช้ประโยชน์เพื่องานชุมชน
การจัดแสดงภายในบ้าน มีนิทรรศการภาพถ่ายที่คัดมาบางส่วนมาจากงานประกวดภาพถ่ายหัวข้อเรื่อง “วันนี้ของวันวาน...ที่ริมน้ำจันทบูร” จัดโดย สำนักงานพานิชย์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับ ชุมชนริมน้ำจันทบูร

ชั้นบน บริเวณระเบียงจัดแสดงภาพเก่าในอดีตของบ้านเรือนและวิถีชีวิตคนในชุมชนริมน้ำจันทบูร แสดงให้เห็นบรรยากาศของชุมชนในอดีต ร้านค้าคนจีน วิถีชีวิต รวมถึงภาพเก่าหายากอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นภาพตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ในสมัยที่ฝรั่งเศสยึดเมืองจันทบุรี มีภาพผู้ตรวจราชการมาพร้อมกับทหารฝรั่งเศส และภาพวิถีชีวิตผู้คนสมัยนั้นที่น่าสนใจ

ห้องจัดแสดงชั้นบน มีภาพลายเส้นของบ้านเรือนตั้งจัดแสดงไว้อย่างสวยงาม แต่ละภาพระบุชื่อและเลขที่บ้าน แสดงผลงานด้านสถาปัตยกรรมของนักศึกษา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสถาบันการศึกษา 2 แห่ง ได้แก่ สถาบันอาศรมศิลป์ และ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

นอกจากนั้น ยังสามารถเดินชมวิถีชีวิตของชุมชนริมน้ำได้ตามอาคารบ้านเรือนต่างๆ โดยกลุ่มอาคารในชุมชนจำแนกตามลักษณะการก่อสร้างเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาคารไม้ กลุ่มอาคารปูน และกลุ่มอาคารครึ่งปูนครึ่งไม้ อาคารที่แนะนำให้เดินชม ได้แก่ บ้านหลวงราชไมตรี ร้านขายยาโบราณ ร้านกาแฟยินดีอาภรณ์ ร้านไอศกรีมตราจรวด บ้านหมอชาญ โรงเจเทียงเซ็งตึ้ง บ้านหลวงประกอบนิติสาร บ้านโภคบาล จันทบุรีเบเกอรี่ บ้านขุนบุรพาภิผล และด้วยความสวยงามของอาคาร ชุมชนแห่งนี้จึงมีกองถ่ายละครและโฆษณา มาขอใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำหลายเรื่อง เช่น ละครอยู่กับก๋ง ละครบุญผ่อง โฆษณารังนกสก๊อต เป็นต้น

แผนที่ชุมชนริมน้ำจันทบูร

แผนที่ชุมชนริมน้ำจันทบูร

ชุมชนริมน้ำจันทบูร

ชุมชนริมน้ำจันทบูร

รูปชุมชนริมน้ำจันทบูร

รูปชุมชนริมน้ำจันทบูร

ภาพมุมสูงชุมชนริมน้ำจันทบูร

ภาพมุมสูงชุมชนริมน้ำจันทบูร

ภาพมุมสูงชุมชนริมน้ำจันทบูร

ภาพมุมสูงชุมชนริมน้ำจันทบูร

ภาพมุมสูงชุมชนริมน้ำจันทบูร

ภาพมุมสูงชุมชนริมน้ำจันทบูร

รุูปภาพมุมสูงชุมชนริมน้ำจันทบูร

รุูปภาพมุมสูงชุมชนริมน้ำจันทบูร

ภาพมุมสูงชุมชนริมน้ำจันทบูร

ภาพมุมสูงชุมชนริมน้ำจันทบูร

ภาพมุมสูงชุมชนริมน้ำจันทบูร

ภาพมุมสูงชุมชนริมน้ำจันทบูร

ภาพมุมสูงชุมชนริมน้ำจันทบูร

ภาพมุมสูงชุมชนริมน้ำจันทบูร

ภาพมุมสูงชุมชนริมน้ำจันทบูร

ภาพมุมสูงชุมชนริมน้ำจันทบูร

ภาพมุมสูงชุมชนริมน้ำจันทบูร

ภาพมุมสูงชุมชนริมน้ำจันทบูร

ภาพมุมสูงชุมชนริมน้ำจันทบูร

ภาพมุมสูงชุมชนริมน้ำจันทบูร

ภาพมุมสูงชุมชนริมน้ำจันทบูร

ภาพมุมสูงชุมชนริมน้ำจันทบูร

ภาพมุมสูงชุมชนริมน้ำจันทบูร

ภาพมุมสูงชุมชนริมน้ำจันทบูร

ภาพมุมสูงชุมชนริมน้ำจันทบูร

ภาพมุมสูงชุมชนริมน้ำจันทบูร

ภาพมุมสูงชุมชนริมน้ำจันทบูร

ภาพมุมสูงชุมชนริมน้ำจันทบูร