ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,634

วัดโบสถ์พลอยแหวน

วัดโบสถ์พลอยแหวน

วัดโบสถ์พลอยแหวน, บางกะจะ อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี 22000


วัดโบสถ์พลอยแหวนบริเวณรอบๆ วัดโบสถ์พลอยแหวนโบสถ์ของวัดพลอยแหวนบรรยากาศรอบๆ วัดโบสถ์พลอยแหวนวัดโบสถ์พลอยแหวน