ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,215

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี จันทบุรี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 ที่กรมศิลปากรได้มีการดำเนินการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยทางด้านโบราณคดีใต้น้ำ ในการดำเนินการสำรวจและขุดค้นแหล่งโบราณคดีใต้น้ำแต่ละแห่ง ทำให้มีจำนวนโบราณวัตถุเพิ่มมากขึ้น

การเตรียมการจัดตั้งพิพิธภัณฑสถาน เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทำงานโบราณคดีใต้น้ำ และประวัติศาสตร์การพาณิชย์นาวีของไทย จึงเป็นงานสำคัญที่ต้องดำเนินงานเป็นลำดับต่อมา ประกอบกับการจัดกุมชาวต่างชาติที่เข้ามาทำการลักลอบงมโบราณวัตถุใต้ทะเลบริเวณอ่าวไทย นับเป็นแรงกระตุ้นสำคัญ ที่ทำให้คนไทยตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมที่พบจากท้องทะเล ซึ่งจะเป็นหลักฐานที่ช่วยในการสืบค้นความเป็นมา และบอกเล่าถึงเรื่องราวทางเศรษฐกิจการพาณิชย์นาวีในอดีต


ทางเข้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี ทางเดียวกับค่ายเนินวง

บรรยากาศภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี เป็นที่เดียวกับค่ายเนินวงบริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวีทางเข้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวีห้องโถงแสดงประวัติต่างๆการแสดงแบบจำลองเรือแบบต่างๆบรรยากาศภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวีศาลาภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพาณิชย์นาวี สามารถนั่งชมบรรยากาศรอบๆ ได้วัตถุโบราณที่ค้นพบ