ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,446

วัดเนินสูง

วัดเนินสูง

แยกขวาเข้าตรงกม.ที่ 338 ไปประมาณ 900 เมตร วัดนี้มีจิตรกรรมฝาผนังเช่นเดียวกับวัดไผ่ล้อม


วัดเนินสูงภายในวัดเนินสูงวัดเนินสูงวัดเนินสูงบรรยากาศภายในวัดเนินสูง