ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 3,282

วัดเขตร์นาบุญญาราม

วัดเขตร์นาบุญญาราม

ตั้งอยู่ที่ถนนเบญจมราชูทิศในตัวเมืองจันทบุรี เป็นวัดญวนซึ่งก่อสร้างเป็นศิลปแบบจีนปนไทย วัดนี้มีสิ่งน่าแปลกอย่างหนึ่งคือ มีนกนางแอ่นป่ามาสร้างรังสีดำขนาดใหญ่ห้อยย้อยลงมาจากกลางเพดานโบสถ์และยังมีรังเล็ก ๆ อยู่ตามหัวเสาที่อยู่ด้านหน้าโบสถ์ด้วย นกนางแอ่นเหล่านี้มาอาศัยทำรังที่วัดแห่งนี้เป็นเวลากว่า 20 ปีแล้ว โดยจะบินออกไปหาอาหารในตอนเช้าและบินกลับมาเข้ารังในตอนเย็น

วัดเขตร์นาบุญญารามวัดเขตร์นาบุญญาราม เป็นวัดญวน-อนัมนิกาย สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 พ.ศ. 2377 จนกระทั้งปี พ.ศ. 2439 ถึง ใน สมัยรัชกาลที่ 5 ได้โปรดเกล้าพระราชทานแก่การปกครองของคณะสงฆ์อนัมนิกายพร้อมกันจำนวน 3 วัด ได้แก่

  1. วัดเขตร์นาบุญญาราม จ.จันทบุรี
  2. วัดถาวรวราราม จ.กาญจนบุรี
  3. วัดสมณานัมบริหาร จ.กรุงเทพมหานคร

ประวัติวัดโดยย่อ

ครั้นเกิดศึกญวนรุกรานในรัชสมัยพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์จึงย้ายเมืองไปตั้งที่บ้านเนินวงซึ่งอยู่ ในที่สูงเพื่อเป็นที่มั่นในการป้องกันการถูกรุกรานของญวณ จนกระทั่งในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมืองจันทบุรีได้ย้ายกลับมาตั้งที่บ้านลุ่มตามเดิมเนื่องจากบ้านเนินวงอยู่ไกลจากแหล่งน้ำ

ในปี พ.ศ. 2436 เกิดกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศส และฝรั่งเศสได้เข้ามายึดครองเมืองจันทบุรีไว้นานถึง 11 ปี จนไทยต้องยอมยกดินแดนฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงให้กับฝรั่งเศสเพื่อแลกเมืองจันทบุรีกลับคืนมา

 


วัดเขตร์นาบุญญาราม

วัดเขตร์นาบุญญาราม

บริเวณด้านหน้าของทางเข้าวิหารวัดเขตร์นาบุญญาราม

วัดเขตร์นาบุญญาราม

วัดเขตร์นาบุญญาราม

ซุัมทางเข้า วัดเขตร์นาบุญญาราม

ซุัมทางเข้า วัดเขตร์นาบุญญาราม

ซุัมทางเข้า วัดเขตร์นาบุญญาราม

ซุัมทางเข้า วัดเขตร์นาบุญญาราม

วัดเขตร์นาบุญญาราม

วัดเขตร์นาบุญญาราม

วัดเขตร์นาบุญญาราม

วัดเขตร์นาบุญญาราม