ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,548

วัดพลับพลา

วัดพลับพลา

ตั้งอยู่บนถนนตรีรัตน์ ห่างจากโรงแรมเค.พี.แกรนด์ ประมาณ 500 เมตร จากรูปแบบทางสถาปัตยกรรม สันนิษฐานว่าพระอุโบสถเป็นลักษณะอาคารในสมัยรัชกาลที่3 ลงมา มีกำแพงแก้วล้อมรอบทั้ง 4 ด้านแต่ละด้านมีช่องทางเข้า ฉนวนด้านหลังมีเสารองรับ 5 ต้น ไม่มีบัวหัวเสา ฐานอาคารเป็นเส้นตรงมีเจดีย์ย่อมุมไม้สิบสองขนาดเล็กอยู่ภายในกำแพงแก้ว ภาพจิตรกรรมฝาผนังเป็นภาพต้นไม้ประเภทบอนไซและดอกไม้แบบจีน เรื่องทศชาติ และพุทธประวัติ ลักษณะการเขียนน่าจะเป็นจิตรกรรมที่เขียนขึ้นหลังรัชกาลที่ 3 ลงมาเนื่องจากมีชาวต่างชาติปรากฏเป็นจำนวนมากในภาพวาด

จิตรกรรมฝาผนังวัดพลับพลาไชยาราม

จิตรกรรมฝาผนังวัดพลับพลาไชยาราม

วัดพลับพลาไชยาราม

วัดพลับพลาไชยาราม

จิตรกรรมฝาผนังวัดพลับพลาไชยาราม

จิตรกรรมฝาผนังวัดพลับพลาไชยาราม

พลาไชยาราม

พลาไชยาราม

จิตรกรรมฝาผนังวัดพลับพลาไชยาราม

จิตรกรรมฝาผนังวัดพลับพลาไชยาราม

จิตรกรรมฝาผนังวัดพลับพลาไชยาราม

จิตรกรรมฝาผนังวัดพลับพลาไชยาราม

ภาพมุมสูง พลาไชยารามพลาไชยาราม

ภาพมุมสูง พลาไชยารามพลาไชยาราม

ภาพมุมสูง พลาไชยารามพลาไชยาราม

ภาพมุมสูง พลาไชยารามพลาไชยาราม

ภาพมุมสูง พลาไชยารามพลาไชยาราม

ภาพมุมสูง พลาไชยารามพลาไชยาราม

ภาพมุมสูง พลาไชยารามพลาไชยาราม

ภาพมุมสูง พลาไชยารามพลาไชยาราม

วัดพลับพลาไชยาราม

วัดพลับพลาไชยาราม

วัดพลับพลาไชยาราม

วัดพลับพลาไชยาราม

วัดพลับพลาไชยาราม

วัดพลับพลาไชยาราม

วัดพลับพลาไชยาราม

วัดพลับพลาไชยาราม

วัดพลับพลาไชยาราม

วัดพลับพลาไชยาราม

วัดพลับพลาไชยาราม

วัดพลับพลาไชยาราม

วัดพลับพลาไชยาราม

วัดพลับพลาไชยาราม

วัดพลับพลาไชยาราม

วัดพลับพลาไชยาราม