ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 2,483

โบสถ์คาทอลิก

โบสถ์คาทอลิก

เป็นโบสถ์คริสต์นิกายคาทอลิก ตั้งอยู่ในบริเวณโรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ ตำบลจันทนิมิตร สามารถเข้าทางเดียวกับวัดไผ่ล้อม เมื่อถึงวัดไผ่ล้อมแล้วเดินทางต่อไปอีกราว 1 กม. หรือจากตัวเมืองเดินทางข้ามสะพานวัดจันท์ไปตามถนนจันนิมิตรจะพบทางแยกขวาไปโบสถ์คาทอลิก สถานที่แห่งนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า วัดแม่พระปฏิสนธินิรมล ได้ชื่อว่าเป็นโบสถ์คาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีรูปทรงทางสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่เรียกว่า ศิลปะแบบโกธิค ตกแต่งด้วยกระจกสีติดผนังเป็นภาพทางคริสต์ศาสนา สวยงามมาก


โบสถ์คาทอลิกประจำจังหวัดจันทบุรี

โบสถ์คาทอลิก

โบสถ์คาทอลิก

บริเวณด้านในของโบสถ์โรมันคาทอลิก

โบสถ์โรมันคาทอลิก

โบสถ์โรมันคาทอลิก

ภายในโบสถ์โรมันคาทอลิก

ภายในโบสถ์ตกแต่งด้วยกระจกสีติดผนัง ซึ่งเป็นภาพทางคริสต์ศาสนา

ด้านนอกของโบสถ์โรมันคาทอลิก

บริเวณด้านหน้าของโบสถ์โรมันคาทอลิก จะมีรูปปั้นพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมลตั้งอยู่

โบสถ์คาทอลิก

โบสถ์คาทอลิก

โบสถ์คาทอลิก

โบสถ์คาทอลิก

มุมจากสะพาน โบสถ์คาทอลิก

มุมจากสะพาน โบสถ์คาทอลิก