ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,366

ผาหินกูบ

ผาหินกูบ

หินกูบ ลักษณะเป็นหินก้อนใหญ่ตั้งตระหง่านบนยอดเขาสูง 900 เมตร จากระดับน้ำทะเล อยู่ในเขตพื้นที่ของหน่วยรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวใต้ จ.จันทบุรี ใช้เวลาเดินทางเท้าสู่ยอดหินกูบ 5-6 ชั่วโมง ระยะทางประมาณ 6 กม ลักษณะเส้นทางขึ้นลงเขา สลับไปมา ยอดเขาหินกูบจะมีลานหินและก้อนหินขนาดใหญ่ทับกันเป็นเพลิงหิน มองเห็นทิวทัศน์ด้านทิศตะวันออกและทิศใต้ เป็นสถานที่สำหรับชมทะเลหมอกอีกแห่งหนึ่ง ที่มีทะเลหมอกงดงามมากเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการเดินป่าและถ่ายรูป

ป้ายทางเดินเข้าผาหินกูบ

ป้ายทางเดินเข้าผาหินกูบ

น้ำตกเล็กๆ ระหว่างทางเดิน

น้ำตกเล็กๆ ระหว่างทางเดิน

นั่งชมวิววิว

นั่งชมวิววิว

พระอาทิตย์ตกยามเย็น แสงสุดท้ายของวัน

พระอาทิตย์ตกยามเย็น แสงสุดท้ายของวัน

ยามเช้า ที่ผาหินกูบ

ยามเช้า ที่ผาหินกูบ

ผาหมี

ผาหมี

หลังช้าง

หลังช้าง

จนชมวิวหลังช้าง

จนชมวิวหลังช้าง