ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,534

เกาะเปริด

เกาะเปริด

เกาะเปริด เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ได้เปิดเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่เห็นแวบแรกนึกว่าบาหลี แต่เชื่อเถอะถ้าได้ไปแล้วประทับใจแน่นอน ที่นี่เป็นวิวภูเขาตัดกับท้องทะเลที่มี บันไดทอดยาวลงไปในทะเลสวยงามมาก

เกาะเปริด เป็นเกาะที่มีเรื่องเล่าอยู่ว่าสมัยก่อนมีชาวมอญหนีภัยสงครวมด้วยการ โล้สำเภาข้ามน้ำข้ามทะเลจนมาพบกับเกาะแห่งนี้ก็ได้ตั้งรกราก ทำประมงอยู่อาศัยกันเรื่องมาและด้วยความที่ตรงนี้เป็นเกาะเปิด ชาวมอญจึงตั้งชื่อง่ายๆ ว่าเกาะเปิด จนกระทั่งมีโรคร้ายอย่างอหิวาตกโรคในสมัยนั้นมาคร่าชีวิตชาวบ้านที่อยู่บนเกาะทำให้ต่อมาเกาะแห่งนี้มีคนมาตั้งรกรากอีกครั้งและได้เปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อเป็นสิริมงคลว่า “เกาะเปริด”

ภาพมุมสูง เกาะเปริด

ภาพมุมสูง เกาะเปริด

อ