ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 1,870

อ่าวกระทิง

อ่าวกระทิง

อ่าวกระทิง คือ ส่วนหนึ่งของวนอุทยานเขาแหลมสิงห์ เป็นชายหาดที่มีขนาดเล็กที่สวยงามและเงียบสงบ ลักษณะมีความยาวประมาณ 1 กิโลเมตร มีความสวยงามของธรรมชาติที่สวยงาม มีหาดทรายยาวประมาณ 300 เมตร เหมาะแก่การท่องเที่ยว พักผ่อน และเล่นน้ำทะเล ที่รักความเป็นธรรมชาติและความเป็นส่วนตัว  ด้านหลังเป็นเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามกับแหลมสิงห์


บริเวณด้านหน้าของอ่าวกระทิง

อ่าวกระทิง

อ่าวกระทิง

บริเวณรอบๆ อ่าวกระทิง

อ่าวกระทิง