ที่เที่ยว

  • ข้อมูล
  • แผนที่
  • Street View
เพิ่มรูป แก้ไข View : 4,351

สะพานตากสินมหาราช

สะพานตากสินมหาราช

สะพานตากสินมหาราช ที่อำเภอแหลมสิงห์ เป็นสะพานที่ทอดข้ามปากแม่น้ำจันทบุรี เชื่อมต่อระหว่างตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ และตำบลบางกะไชยที่อยู่ฝั่งตรงข้าม เป็นสะพานที่ยาวที่สุดในภาคตะวันออก มีความยาว ระยะทาง 1,060 เมตร


ปากแม่น้ำจันทบุรีสะพานตากสินมหาราชปากแม่น้ำจันทบุรีสะพานตากสินมหาราช

ภาพกลางคืน สะพานตากสินมหาราช

ภาพกลางคืน สะพานตากสินมหาราช

ภาพกลางคืน สะพานตากสินมหาราช

ภาพกลางคืน สะพานตากสินมหาราช

ภาพกลางคืน สะพานตากสินมหาราช

ภาพกลางคืน สะพานตากสินมหาราช

ภาพมุมสูงสะพานตากสินมหาราช

ภาพมุมสูงสะพานตากสินมหาราช

ภาพมุมสูงสะพานตากสินมหาราช

ภาพมุมสูงสะพานตากสินมหาราช

ภาพมุมสูงสะพานตากสินมหาราช

ภาพมุมสูงสะพานตากสินมหาราช